Language:
Елинда А

История

Фирма "Елинда-А" ООД е основана през 1990 година с основен предмет на дейност производство и търговия на висококачествени мъжки и дамски връхни облекла. Фирмата е 100 % фамилна собственост ... още

Мениджмънт и Пазарни Позиции

Структурните и финансови проблеми, които срещат текстилната и шивашката индустрия в последните години прави бизнеса още по-изискващ и по-конкурентен. Компанията се стреми ... още

Партньорство

Структурните и финансови проблеми, които срещат текстилната и шивашката индустрия в последните години прави бизнеса още по-изискващ и по-конкурентен. Компанията се стреми ... още

Инвестиции

Инвестициите в ново съвременно оборудване и софтуер позволяват на "Елинда-А" ООД да увеличи значително производствения си капацитет и да повиши нивото на технологичната си обезпеченост ... още

Маркетинг и Реклама

Маркетинговата стратегия на "Елинда-А" ООД е ориентирана към индивидуалните предпочитания на клиентите и се стреми да удовлетворява в максимална степен специфичните им изисквания към качеството ... още

Устойчивост и Стандарти

"Елинда-А" ООД непрекъснато разширява дейността си, оптимизира производствените процеси, повишава производителността и качеството и постига устойчива конкурентоспособност на международните пазари в дългосрочен аспект ... още

Îáðàòíî Íà÷àëî